Missionskallelsen

· · | Uncategorized

”Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu […]

Read More