Missionskallelsen

· · | Uncategorized

”Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.” (1 Kor 3:10).

Ni som har följt oss sedan ett tag känner säkert igen bibelordet ovan ifrån tidigare partnerbrev. Det har varit ett återkommande ord för oss, både när vi påbörjade missionsarbetet men också som en påminnelse under resans gång. En påminnelse om att hela tiden behålla blicken fäst på det som Gud kallat oss att göra. 

Sedan starten av Dynamic Mission har vi fått se två nätverk av kyrkor födas. Ett i Filippinerna & ett i Burma. Det är en fantastisk upplevelse att idag få besöka dessa nätverk och se hur dom nu blir allt mer självgående och växer vidare på egen hand. I takt med att detta sker (att kyrkorna som startats börjar att bli mer & mer självgående), är det också enormt viktigt för oss att se att vår roll som planterade är att helt & hållet lämna över Guds verk i de lokala ledarnas händer för att själva gå vidare till nya fält! Det finns alltid en frestelse att nöja sig med det som har startats och sedan fokusera på att förvalta det, men det är inte pionjärens uppgift. Pionjären lägger grunden och går sedan vidare. Vi är inte där ännu att vi kan överlämna nätverken helt i våra medarbetares händer. Vi vet att det kommer att krävas ytterligare några år av stöd (både andligt & ekonomiskt). Men vi ser också att vi kommer närmare målet att föra kyrkorna till självständighet för varje år som går! 

Och, i takt med att dessa nätverk blir mer & mer självgående, ser vi nu samtidigt hur vi äntligen börjar att få öppningar till att kunna arbeta med församlingsplantering i Europa! Mer om detta kommer att komma inom kort! Tack för att du är med och gör allt detta möjligt!

//Dina Missionärer
Johan & Marielle